AVANIM

Biuro Usług Genealogicznych

Poszukiwania wstępne

  • systematyczne poszukiwania w cyfrowych i drukowanych źródłach historycznych i bazach danych
  • ustalenie podstawowych faktów i określenie możliwego zasięgu dalszych badań w archiwach, w gazetach i na cmentarzach

Poszukiwania cmentarne

  • zdjęcia i dane GPS nagrobków
  • transkrypcja/tłumaczenie inskrypcji
  • organizacja, tworzenie i zarządzanie projektami baz danych inskrypcji cmentarnych
  • opieka nad wskazanymi grobami, organizowanie napraw w razie potrzeby

 

Poszukiwania w archiwach

  • skany/kopie/wypisy z aktów stanu cywilnego
  • skany/kopie/wypisy z historycznych dokumentów
  • profesjonalne tłumaczenie/transkrypcja

 

Dodatkowe usługi

  • nekrologi i/lub artykuły w hebrajskiej, polskiej, niemieckiej, rosyjskiej i jidyszowej prasie
  • tłumaczenie/transkrypcja pocztówek, listów, nagranych wspomnień etc.

Podróże

  • wycieczki śladami przodków
  • certyfikowani przewodnicy
  • planowanie podróży

Standardowa opłata

  • 150 zł za godzinę pracy
  • 150 zł zaliczki
  • różne opcje płatności
tło